تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
1382 
فلسفه و کلام 
دانشگاه تهران 
 
فوق لیسانس 
1368 
فلسفه 
--- 
 
خارج