مبانی معرفت شناسی مفاهیم ماورای طبیعی دینی
75 بازدید
محل نشر: نامه مفید » تابستان 1376 - شماره 10 »(18 صفحه - از 81 تا 98)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله به طور اختصار در دو مقوله بحث شده‏است : الف ـ موانع ومشکلاتى که براى انسان در باب فهم مفاهیم ماوراى طبیعى دینى پیش مى‏آید موانعى از قبیل انس به محسوسات ، محدودیت زبان بشرى وتطور زبان . ب ـ مبانى وصول به معرفت مفاهیم ماوراى طبیعى دینى . در این قسمت مسائل زیر بحث شده‏است :1 ـ راههاى شناخت کدام است ومفاهیم دینى را چگونه واز چه راهى مى‏توان شناخت ؟