نقد سلفیه در دیدگاه آنان نسبت به مسوولیت انبیا به امتشان
57 بازدید
محل نشر: الهیات و حقوق اسلامی (دانشگاه سیستان و بلوچستان) » پاییز و زمستان 1384
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی