شر از منظر قرآن کریم
57 بازدید
محل نشر: صحيفه مبين / 23
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی