اراده خدا از دیدگاه فیلسوفان، متکلمان و محدثان مسلمان
55 بازدید
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات پژوهشکده فلسفه و کلام
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اراده خدا از جمله صفاتى است كه معركه آرا و انظار گوناگون محدثان، متكلمان و فلاسفه بوده است چرا كه آنان همواره با پرسش هايى از اين دست مواجه مى شده اند كه: آيا خداى سبحان مريد است؟ و اگر مريد است آيا اراده او از صفات ذات است يا از صفات فعل؟ و اگر اراده در مرتبه ذات هم ثابت است آيا عين ذات است يا زايد بر ذات؟ و از همه مهم تر آيا اراده او مطلق است يا محدود؟ اگر مطلق است پس افعال انسان نيز به اراده او انجام مى شود و اگر افعال انسان با اراده حق تعالى انجام شود، پس اختيار و آزادى اراده انسان چه جايگاهى دارد؟ اين اثر در پى آن است كه با تضارب آراى حكيمان، متكلمان، و محدثان و نقادى آن ها پاسخى درخور براى اين پرسش ها ارايه كند.