توحید و صفات الهی
57 بازدید
ناشر: دانشگاه قم
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کتاب توحید وصفات الهی کتابی است تحقیقی و علمی که با رویکرد جدید مبتنی بر حکمت متعالیه نوشته شده است . در این اثر تلاش شده است مباحث توحید وصفات الهی با فهم عمیق از آیات و روایت و با استناد به براهین محکم عقلی آراء متکلمان قدیم و متفکران جدید بررسی و بهترین نظر در این باب گزینش و تقریر گردد .